PL EN
Zaawansowane technologie informatyczne wspierające procesy przetwarzania danych w obszarze analizy kryminalnej - LINK 2

Kierownik projektu:

  • Dr inż. Marek Kisiel-Dorohinicki

Instytucje realizujące projekt:

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszicaw Krakowie, Katedra Informatyki – Lider Projektu
  • Gridwise Tech Sp. z o.o.
  • Hi-Tech Energy Systems Sp. z o.o.
  • WASKO S.A.

Cel projektu:

Celem projektu (o akronimie LINK 2) jest opracowanie i realizacja rozwiązań zapewniających poszerzenie obszaru i zwiększenie efektywności komputerowego wspomagania analizy kryminalnej, głównie poprzez rozbudowę istniejących juz aplikacji LINK i Mamut. Efektem projektu będzie zintegrowane środowisko LINK 2 oferujące - odpowiadającą współczesnym zapotrzebowaniom - gamę usług analitycznych.

Opis projektu:

Powstałe rozwiązania będą wykorzystywane do prowadzenia analiz (wraz z wykorzystaniem nowoczesnych metod wizualizacji) przepływu osób i towarów oraz transferu komunikatów i załączników poczty elektronicznej. System ułatwi ponadto analizę kryminalną z wykorzystaniem danych o lokalizacji geograficznej, pozostających w dyspozycji Krajowego Urzędu Geodezji i Kartografii. Efekty projektu mają docelowo usprawnić przeprowadzanie analizy strategicznej z wykorzystaniem zaawansowanych technik wizualizacyjnych oraz baz danych pozostających w dyspozycji służb bezpieczeństwa i porządku publicznego. Opracowanie w ramach projektu zaawansowanych algorytmów analitycznych umożliwi z kolei użytkownikowi wyszukiwanie zdefiniowanych przez niego wzorców, pozwalając na detekcję określonych zdarzeń i powiązań. Celem projektu ma być opracowanie środowiska LINK 2 analizującego różnorodne dziedziny danych i potrafiącego z nimi współpracować.