PL EN
Zaawansowany system automatycznego rozpoznawania i przetwarzania mowy polskiej na tekst, dedykowany dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa

Kierownik projektu:

  • Dr inż. Ewa Kuśmierek

Instytucje realizujące projekt:

  • Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe – Lider Projektu
  • Stowarzyszenie Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego
  • Future Voice System Sp. z.o.o.

Cel projektu:

Opracowanie zaawansowanego systemu Automatycznego Rozpoznawania i Przetwarzania Mowy spontanicznej (ARM-1), dedykowanego służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo państwa i obywateli.

Opis projektu:

W ramach projektu, planuje się opracowanie nowoczesnego systemu rozpoznawania i przetwarzania mowy polskiej (spontanicznej) na tekst. Zakłada się, iż system ARM-1 wyposażony będzie w następujące funkcje:

  • Przetwarzanie mowy na tekst w formie dyktowania przy stanowisku biurowym.
  • Przetwarzanie mowy na tekst w formie dyktowania na dyktafon z możliwością późniejszego przetworzenia na tekst.
  • Przetwarzanie mowy na tekst z nagrań o dobrej jakości (bez wyraźnych szumów akustycznych).
  • Przetwarzanie mowy na tekst z nagrań o gorszej jakości, w których występują wyraźne zakłócenia (szumy akustyczne).
  • Automatyczna indeksacja baz nagrań (przeszukiwanie dużych baz nagrań pod kątem konkretnych fraz).
  • Rozpoznawanie treści językowych i pozajęzykowych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.