PL EN
Zastosowanie metod sztucznej inteligencji i technologii agentowych do wspomagania działań operacyjnych i śledczych oraz procedur dowodowych z uwzględnieniem przestępstw internetowych

Kierownik projektu:

  • Prof. dr hab. inż. Edward Nawarecki – Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica

Instytucja realizująca projekt:

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki, Katedra Informatyki

Cel projektu:

Opracowanie zaawansowanych metod i stworzenie rozszerzalnych funkcjonalnienarzędzi informatycznych wspomagającychdziałania operacyjne i śledczesłużb bezpieczeństwa publicznego(wykrywanie przestępczości i gromadzenie materiałów dowodowych, analiza kryminalna).

Opis projektu:

W ramach projektu przygotowano rozwiązania informatyczne wspierające pracę służb mundurowych (m.in. Policji, Straży Granicznej) obejmujące w szczególności:

  • środowisko wspomagające analizę kryminalną, służące do tworzenia i integracji baz danych, wstępnego przetwarzania, a także właściwej analizy danych z różnych źródeł (bilingi, historie rachunków bankowych, wykazy transakcji elektronicznych itp.), graficznego przedstawiania jej wyników na różnego typu diagramach oraz sporządzania raportu z procesu analizy (LINK),
  • aplikacja korzystająca z metod eksploracji danych do wyszukiwania wzorców dotyczących np. aktywności grupy przestępczej czy schematów jej działania, a następnie wizualizacji znalezionych wzorców w formie diagramów (drzewo, graf, krata, siatka, diagram czasowy) (MAMUT),
  • system przeznaczony do analizy powiązań między osobami (identyfikacji ich ról) metodami siecispołecznychpozwalających na badanie struktury organizacji, relacji między firmami i instytucjami, współautorstwa i źródła cytatu czy analizowanie treści blogów (KASS),
  • rozszerzenie bazowego systemu PyFlagdostosowane do wymagań ekspertów sądowych pozwalające na przeprowadzenie kontrolinośników danych, rozumianej m.in. jako ustalenie, które programy są zainstalowane, a także zlokalizowanie, oznaczenie i sklasyfikowanie interesujących analityka plików orazwykrycie i usunięcie tych potencjalniepodejrzanych (PyFlag/FLUSH),
  • rozproszone systemy do masowego wyszukiwania informacji w sieci Internet zorientowane na konkretne scenariusze użycia (IBIS) oraz umożliwiające efektywną identyfikację profili na podstawie nieusystematyzowanych danych (SWAT).

Powyższe narzędzia komputerowe, w postaci prototypów oraz wersji wdrożeniowych, zostałyprzekazane do użytkowania lub testowania Komendzie Głównej Policji, Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Straży Granicznej oraz innym jednostkomsłużb bezpieczeństwa publicznego.