PL EN
Jak reagować na cyberprzemoc? Poradnik dla szkół

Adresaci: nauczyciele, profesjonaliści.

Przemoc rówieśnicza z użyciem mediów elektronicznych stała się w ostatnich latach poważną kwestią społeczną. Wyniki badań pokazują, że przemocy w sieci doświadcza ponad połowa dzieci w Polsce! Specyfika Internetu i telefonów komórkowych powoduje, że nawet pozornie błahe akty cyberprzemocy stanowią dla ich ofiar poważny problem, z którym często nie potrafią sobie poradzić. Problem cyberprzemocy w oczywisty sposób dotyczy szkół. Coraz częściej też „tradycyjne” konflikty rówieśnicze ze szkoły przenoszą się do sieci. Kontaktując się z nauczycielami w ramach działań Fundacji Dzieci Niczyje (FDN), coraz częściej spotykamy się z pytaniami, jak szkoła może skutecznie przeciwdziałać problemowi cyberprzemocy. W niniejszym poradniku, wspólnie z zaproszonymi do współpracy profesjonalistami, staramy się udzielić na to pytanie odpowiedzi.

Poradnik jest elementem programu „Dziecko w Sieci” realizowanego przez Fundację Dzieci Niczyje w ramach europejskiego programu Safer Internet. Wydany został dzięki współpracy Fundacji Dzieci Niczyje z Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, organizacją Save th Children Sweden oraz Fundacją Orange.

 

Plik można pobrać tutaj

Źródło materiału: Fundacja Dzieci Niczyje