PL EN
Opracowanie i stworzenie systemu mającego na celu identyfikację osób (sprawców przestępstw) na podstawie wizerunku utrwalonego na zdjęciu lub materiałach video

Opracowanie i stworzenie systemu mającego na celu identyfikację osób (sprawców przestępstw) na podstawie wizerunku utrwalonego na zdjęciu lub materiałach video - BIOWIZ

 

Kierownik projektu:

  • Prof. dr hab. inż.  Andrzej Pacut

Instytucje realizujące projekt:

  • Politechnika Warszawska – Lider Projektu
  • Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa
  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Stowarzyszenie Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest stworzenie systemu komputerowego BIOWIZ do identyfikacji biometrycznej twarzy i/lub całej sylwetki człowieka, który będzie wykorzystywany przez Policję w procesie wykrywczym i dowodowym.

Opis projektu

W ramach projektu, planuje się opracowanie systemu BIOWIZ, który ułatwi i przyspieszy pracę Policji w zakresie wykrywania przestępstw o najwyższym ciężarze gatunkowym na podstawie materiałów zdjęciowych i/lub wideo, w oparciu o identyfikację biometryczną twarzy lub całej sylwetki ciała. System zostanie opracowany jako narzędzie interaktywne, wspierające pracę funkcjonariusza Policji. Zakłada się, iż będzie działać w kilku scenariuszach i umożliwi następujące czynności m.in.:

  • Przeszukiwanie zbioru zdjęć sprawców przestępstw i porównywanie z nagraniami dowodowymi.
  • Śledzenie w tłumie sprawców przestępstw do momentu identyfikacji (np. w trakcie imprez masowych na stadionach, przemarszach).
  • Przetwarzanie i porównywanie materiałów wideo z różnych źródeł (monitoring miejski, monitoring z komunikacji miejskiej, kamer przemysłowych, telefonów komórkowych etc.) pod kątem typowania sprawców przestępstw utrwalonych na materiale dowodowym.

Modułowa konstrukcja systemu pozwoli na przyszłe uzupełnianie listy scenariuszy i technik biometrycznych.

Niezwykle istotne w ramach realizowanych prac będzie zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, stosowanie rozwiązań zapewniających prywatność i nienaruszalność danych wrażliwych.

 

Projekt jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.