PL EN
Antykorupcja

 

 

PRZECIWDZIAŁANIE KORUPCJI

W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

W związku z widoczną potrzebą podnoszenia świadomości wśród przedstawicieli administracji publicznej a także wzmocnienia działań prewencyjnych i edukacyjnych wpisujących się w Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego rozpoczęła organizację specjalistycznych szkoleń pt. „Przeciwdziałanie korupcji w administracji publicznej” dla urzędników administracji rządowej i samorządowej.

Celem szkoleń jest zapoznanie z problematyką korupcji, przygotowanie do rozpoznawania i zapobiegania zagrożeniom korupcyjnym, a także do budowania i wdrażania skutecznych rozwiązań antykorupcyjnych w instytucjach publicznych. Szkolenia organizowane są systematycznie we wszystkich województwach.

Szkolenia przeprowadzone są przez byłego funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Komendy Głównej Policji, praktyka z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym w tym kilkuletnią praktyką w zakresie szkoleń i audytów, eksperta PPBW w zakresie przeciwdziałania korupcji.

Udział w szkoleniu zostanie potwierdzony certyfikatem wydanym przez Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Szczegółowa oferta i program szkoleń dostępne są powyżej na stronie.

Osoby zainteresowane udziałem w ww. szkoleniach proszone są o przesłanie zgłoszenia drogą mailową na adres: szkolenia@ppbw.pl. Zgłoszenie na szkolenie jest jednocześnie akceptacją regulaminu szkoleń. Liczba miejsc ograniczona.

 

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego organizuje również indywidualne (spersonalizowane) szkolenia antykorupcyjne dla pojedynczych instytucji publicznych i prywatnych. Szkolenia odbywają się w siedzibie Zamawiającego i dostosowywane są do specyfiki działania danej instytucji.

 

Zapraszamy do kontaktu!