PL EN
Branżowy Punkt Kontaktowy

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego przy współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE pełni funkcję Branżowego Punktu Kontaktowego (BPK) w sektorze bezpieczeństwa w szczególności w obszarze Programu Horyzont 2020.

Działalność informacyjno-doradcza prowadzona w ramach BPK ma na celu zwiększenie aktywnego udziału polskich instytucji sektora B+R oraz innych podmiotów w realizacji międzynarodowych projektów badawczych związanych z tematyką bezpieczeństwa.

 

Do zadań BPK należy:

 

  • Upowszechnianie informacji o programie Horyzont 2020 oraz innych Programach Badawczych UE wśród partnerów PPBW.
  • Organizowanie szkoleń i imprez promujących program Horyzont 2020.
  • Prowadzenie bliskiej współpracy z Europejskimi Platformami Technologicznymi i kluczowymi europejskimi organizacjami z sektora bezpieczeństwa.
  • Informowanie o organizowanych spotkaniach informacyjnych i szkoleniach dotyczących Horyzont 2020 oraz o udziale w nich gości zagranicznych.
  • Informowanie o działaniach i wspólnych przedsięwzięciach z Platformami Technologicznymi krajowymi i europejskimi w zakresie Programu Horyzont 2020.
  • Wspieranie partnerów PPBW w przygotowywaniu wniosków, tworzeniu międzynarodowych konsorcjów poprzez poszukiwanie odpowiednich partnerów zagranicznych, a także w samej realizacji projektów finansowanych poprzez program Horyzont 2020.
  • Aktywna współpraca z Krajowym Punktem Kontaktowym.

 

Osoby i instytucje, które są zainteresowane otrzymywaniem newslettera poświęconego tematyce B+R w obszarze bezpieczeństwa w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020, prosimy o kontakt mailowy: natalia.jarmuzek@ppbw.pl