PL EN
Instytucje tworzące

Instytucje bezpośrednio współpracujące w ramach PPBW

Komenda Główna Policji
ul. Puławska 148/150
02-514 Warszawa

Sąd Najwyższy oraz wybrane sądy RP
pl. Krasińskich 2/4/6
00-950 Warszawa

Ministerstwo Sprawiedliwości
al.Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa

Centralne Biuro Antykorupcyjne
al. Ujazdowskie 9
000-583 Warszawa

Komenda Główna Straży Granicznej
al. Niepodległości 100
02-514 Warszawa

Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej
ul. Jana Ostroroga 35
01-163 Warszawa

Służba Celna
Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa

Centralny Zarząd Służby Więziennej
ul. Rakowiecka 37a
02-521 Warszawa

Uniwersytet w Białymstoku
Ul. M. Skłodowskiej-Curie 14
15-097 Białystok

25. Brygada Kawalerii Powietrznej im. Księcia Józefa Poniatowskiego
ul. Piłsudskiego 72
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodległości 10
60-967 Poznań

Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii
al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 105
00-910 Warszawa

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
ul.Wieniawskiego 1
61-712 Poznań

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111
12-100 Szczytno

Politechnika Poznańska
pl. M. Skłodowskiej-Curie 5
60-965 Poznań

Gdański Park Naukowo-Technologiczny
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. A. Fredry 10
61-701 Poznań

Polski Związek Niewidomych
ul. Konwiktorska 9
00-216 Warszawa

Poznańskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe
ul. Noskowskiego 10
61-704 Poznań

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie
ul. Tyniecka 6
30-319 Kraków

Politechnika Gdańska
ul. Narutowicza 11/12
80-952 Gdańsk Wrzeszcz

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
pl. Przemysława 9
62-005 Owińska

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie, al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

Powszechne jednostki Prokuratury RP - wybrane
Prokuratury Rejonowe, Okręgowe, Apelacyjne

Wojskowa Akademia Techniczna
ul. gen Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7
05-220 Zielonka

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki
Piotra Czajkowskiego 109,
51-150 Wrocław