PL EN
Technologie Podwójnego Zastosowania

W ramach Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego podejmowane są również działania w zakresie tzw. technologii podwójnego zastosowania, czyli technologii które powstały dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne, a po odpowiedniej modyfikacji mogą zostać wykorzystane przy tworzeniu narzędzi dla osób niepełnosprawnych. W tym zakresie PPBW współpracuje ze Specjalnymi Ośrodkami dla Dzieci Niewidomych w Owińskach k. Poznania i w Krakowie.

W grudniu 2009 roku PPBW wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Poznaniu oraz Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, pod Honorowym Patronatem i przy uczestnictwie Profesora Jerzego Buzka, Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, zorganizowała konferencję pt. „Bezpieczeństwo i wyrównywanie szans kierunkiem działań Unii Europejskiej w XXI wieku”. Jednym z efektów konferencji było podjęcie przez Starostę Poznańskiego oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego decyzji o realizacji przy Ośrodku, na terenie trzech hektarów, największego w Europie Parku Orientacji Przestrzennej i Ogrodu Edukacyjnego. Uroczyste otwarcie przedsięwzięcia odbyło sie we wrześniu 2012 roku. Innowacyjny kompleks służyć będzie osobom niewidomym i słabowidzącym głównie do nauki orientacji przestrzennej. Park, którego koszt wyniósł ponad 5 mln. zł, jest architektoniczną soczewką zewnętrznego świata (m.in. ścieżki z różnego rodzaju nawierzchniami, jezioro z małym molo,specjalne groty z interaktywnymi grami i zabawami do edukacji). Park wyposażony jest również w najnowocześniejszą infrastrukturę technologiczną (np. specjalny system podziemnych czujnikówi głośników, które symulują m.in. różnego rodzaju, także potencjalnie niebezpieczne sytuacje drogowe).

W marcu 2011 roku wspólnie z Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzacych w Krakowie zorganizowana została konferencja pt. „Nowe technologie – nowe możliwości wsparcia dla osób niepełnosprawnych”, której wymiernym efektem jest przystąpienie do realizacji projektu rozwojowego poświęconego bezpieczeństwu osób niewidomych w ruchu drogowym.

Bardzo interesujące technologie na rzecz osób sparaliżowanych ruchowo stworzył współpracujący z Polską Platformą Bezpieczeństwa Wewnętrznego prof. dr. hab. inż. Andrzej Czyżewski z Politechniki Gdańskiej.

Wśród szeregu wypracowanych produktów znajduje się Cyber-Oko oraz Kask EEG:

CYBER-OKO

 Cyber-Oko jest skonstruowanym w Politechnice Gdańskiej systemem śledzenia punktu fiksacji wzroku użytkownika, siedzącego przed monitorem komputerowym. Dostarcza informacji o tym, na które fragmenty ekranu patrzy użytkownik w danym momencie. Dzięki opracowanemu oprogramowaniu, Cyber-Oko umożliwia badanie stopnia świadomości pacjentów zdiagnozowanych jako osoby znajdujące się w stanie wegetatywnym. Innym zastosowaniem jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym (w szczególności osobom sparaliżowanym lub znajdującym się w tzw. zespole zamknięcia) komunikacji ze światem. Pacjent ma możliwość poruszania kursorem myszy za pomocą wzroku, wybierania odpowiednich piktogramów oznaczających konkretne komunikaty oraz pisania wzrokiem na wirtualnej klawiaturze QWERTY.

KASK EEG

W oparciu o technologie elektroencefalograficzne EEG Katedra Systemów Multimedialnych Politechniki Gdańskiej rozwija oprogramowanie wspomagające diagnozowanie stanu świadomości oraz komunikacje z osobami znajdującymi się w stanie syndromu zamknięcia. Wykorzystywany jest 14 elektrodowy, bezprzewodowy system rejestracji sygnałów EEG, monitorujący fale mózgowe. Dzięki wykorzystaniu Kasku EEG, możliwe jest komunikowanie sie z osobami w tzw. stanie wegetatywnym. Badania prowadzone są przy współpracy z fundacją „Światło” z Torunia, zajmująca się m.in. osobami w śpiączce.